อัลบั้มภาพ โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ "จตุรมิตรเกมส์
* อัลบั้ม *
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ "จตุรมิตรเกมส์
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
กิจกรรม
กิจกรรม "วันปิยมหาราช" 2560
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 267 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม พระราชพิธีพระชาชเพลิงพระบรมศพ  รัชกาลที่9
กิจกรรม พระราชพิธีพระชาชเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่9
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
มอบดอกไม้จันท์ 2560
มอบดอกไม้จันท์ 2560
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่นจุดเปลี่ยนประเทศไทย
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่นจุดเปลี่ยนประเทศไทย
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2560

โครงการรวใใจปลูกต้นกล้ายางนาเพื่อเทิดพระเกียรติฯ
โครงการรวใใจปลูกต้นกล้ายางนาเพื่อเทิดพระเกียรติฯ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในส
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในส
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กรกฏาคม 2560
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ประจำปี
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ประจำปี
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2559
กิจกรรมการออกกำลังกาย
กิจกรรมการออกกำลังกาย
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 335 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2559
กิจกรรม
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2559

โครงการประชุมประชาคมชุมชนตำบล ปีงบประมาณ 2560
โครงการประชุมประชาคมชุมชนตำบล ปีงบประมาณ 2560
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 111 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลแชแล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระ
เทศบาลตำบลแชแล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระ
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 172 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2559
ภาพกิจกรรมการลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภาพกิจกรรมการลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2559
การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแชแล
การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแชแล
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2559
กิจกรรมวันเทศบาล
กิจกรรมวันเทศบาล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 122 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ตุลาคม 2559

กิจกรรมจัดดอกไม้พลาสติก  ประจำปี  2559
กิจกรรมจัดดอกไม้พลาสติก ประจำปี 2559
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กันยายน 2559
กิจกรรมการส่งเสริมการทำขนมไทย  ประจำปี  2559
กิจกรรมการส่งเสริมการทำขนมไทย ประจำปี 2559
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ตุลาคม 2559
กิจกรรมแปรรูปจากเสื่อกก  ประจำปี 2559
กิจกรรมแปรรูปจากเสื่อกก ประจำปี 2559
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 137 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
กิจกรรมการเพาะเห็ด  ประจำปี 2559
กิจกรรมการเพาะเห็ด ประจำปี 2559
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 136 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
เทศบาลตำบลแชแล ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
เทศบาลตำบลแชแล ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 418 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤศจิกายน 2558
[ 1 ][ 2 ]  >  >>