อัลบั้มภาพ "กิจกรรมแปรรูปจากเสื่อกก ประจำปี 2559"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมแปรรูปจากเสื่อกก ประจำปี 2559 ( ประกาศเมื่อวันที่ 00 มกราคม 0000 )
 
โครงการส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ประจำปี 2559 เพื่อให้การปฏิบัติงานของตำบลแชแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มอาชีพตำบลแชแลได้รับสวัสดิการและมิกิจกรรมทำร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ การฝึกแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกกแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น ที่รองจาน ที่รองแก้ว กล่องใสทิชชู่ เสื่อพับ กระเป๋าใส่เงิน กล่องเก็บของ กระเป๋าสะพาย เป็นต้น เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือให้กลุ่มสตรี เยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุมีการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ และมีงานทำจากการว่างงานและลดรายจ่ายในครัวเรือน วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.0๐ น. ณ ห้องประชุมชลที เทศบาลตำบลแชแล