อัลบั้มภาพ "กิจกรรมการส่งเสริมการทำขนมไทย ประจำปี 2559"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมการส่งเสริมการทำขนมไทย ประจำปี 2559 ( ประกาศเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2559 )

 
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/อาหารไทย ประจำปี 2559 เพื่อให้การปฏิบัติงานของตำบลแชแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มอาชีพตำบลแชแลได้รับสวัสดิการและมีกิจกรรมทำร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของขนมไทย สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปพัฒนาต่อยอดการทำขนมไทยไว้สำหรับรับประทานเองและสามารถจัดทำเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมได้ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.0๐ น. ณ ห้องประชุมชลที เทศบาลตำบลแชแล