อัลบั้มภาพ "กิจกรรมจัดดอกไม้พลาสติก ประจำปี 2559"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมจัดดอกไม้พลาสติก ประจำปี 2559 ( ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2559 )
 
โครงการสานสัมพันธ์ภูมิปัญหาท้องถิ่น ประจำปี 2559 เพื่อให้การปฏิบัติงานของตำบลแชแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมในชุมชนให้มีความสัมพันธ์ด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชุมชน การเล่านิทานพื้นบ้าน การถ่ายทอดอาชีพพื้นบ้านหัตถกรรม รวมถึงประเพณีของแต่ละชนเผ่าในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง สามารถสืบต่อคนรุ่นหลังได้ต่อไป วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.0๐ น. ณ ห้องประชุมชลที เทศบาลตำบลแชแล