อัลบั้มภาพ "ภาพกิจกรรมการลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภาพกิจกรรมการลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 )

 
ตามที่ได้ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประกอบกับได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น เทศบาลตำบลแชแล จึงได้จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ภายในอาคารสำนักงาน(สำหรับลงนามถวายอาลัย) โดยจัดโต๊ะบูชา(หมู่ 7) พระบรมฉายาลักษณ์ประดับผ้าดำขาว เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย