อัลบั้มภาพ "เทศบาลตำบลแชแล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร(7 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > เทศบาลตำบลแชแล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร(7 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ( ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 )

 
เนื่องในการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จังหวัดอุดรธานีได้กำหนดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมทองใหญ่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ จังหวัดแจ้งให้ทุกอำเภอดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ ตามแนวทางของจังหวัด เทศบาลตำบลแชแล ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีนคราราม บ้านดงเมือง ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี