อัลบั้มภาพ "กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี""

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ( ประกาศเมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2559 ) 
ตามคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบให้กำหนดจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นั้น เทศบาลตำบลแชแล จึงได้กำหนดจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” โดยการบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความสะอาดถนนสาธารณะ ระหว่างเส้นบ้านเหล่าหมากบ้า-เทศบาลตำบลแชแล ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป