อัลบั้มภาพ "โครงการปลูกดอกดาวเรืองและทานตะวัน "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการปลูกดอกดาวเรืองและทานตะวัน ( ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2561 ) 
เทศบาลตำบลแชแล ได้จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองและทานตะวัน "เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" รวมกับโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแชแล