อัลบั้มภาพ "กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแชแล"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแชแล ( ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2561 )


 
เทศบาลตำบลแชแล ได้จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแชแล ในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2560 ณ ฟาร์มผัก Ag-Nu ไฮโดรโปรนิค อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปาน้ำจืด อำเภอเขื่อนอุบลรันต์ จังหวัดขอนแก่น