อัลบั้มภาพ "กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแชแล ประจำปี 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแชแล ประจำปี 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2561 )
 
ตามนโยบายผู้บริหารเทศบาลตำบลแชแล ที่ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลแชแล เพื่อให้คุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เทศบาลตำบลแชแล จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนในตำบลแชแลสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาสินค้าในตำบลแชแลต่อไป จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ขึ้น