อัลบั้มภาพ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
* อัลบั้ม *
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2561
โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2561
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา   ประจำปี  2561
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุต
กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุต
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแ
กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2561

โครงการปลูกดอกดาวเรืองและทานตะวัน
โครงการปลูกดอกดาวเรืองและทานตะวัน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2561
กิจกรรมอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศ
กิจกรรมอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศ
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มีนาคม 2560
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ "จตุรมิตรเกมส์
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 154 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
กิจกรรม
กิจกรรม "วันปิยมหาราช" 2560
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 292 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม พระราชพิธีพระชาชเพลิงพระบรมศพ  รัชกาลที่9
กิจกรรม พระราชพิธีพระชาชเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่9
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

มอบดอกไม้จันท์ 2560
มอบดอกไม้จันท์ 2560
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 121 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่นจุดเปลี่ยนประเทศไทย
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่นจุดเปลี่ยนประเทศไทย
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2560
โครงการรวใใจปลูกต้นกล้ายางนาเพื่อเทิดพระเกียรติฯ
โครงการรวใใจปลูกต้นกล้ายางนาเพื่อเทิดพระเกียรติฯ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 126 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในส
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในส
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 113 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กรกฏาคม 2560
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ประจำปี
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ประจำปี
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 113 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2559

กิจกรรมการออกกำลังกาย
กิจกรรมการออกกำลังกาย
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 366 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2559
กิจกรรม
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2559
โครงการประชุมประชาคมชุมชนตำบล ปีงบประมาณ 2560
โครงการประชุมประชาคมชุมชนตำบล ปีงบประมาณ 2560
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 144 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
เทศบาลตำบลแชแล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระ
เทศบาลตำบลแชแล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระ
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 213 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2559
ภาพกิจกรรมการลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภาพกิจกรรมการลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 177 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2559
[ 1 ][ 2 ]  >  >>