อัลบั้มภาพ โครงการลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงสาธิตเทศบาลตำบลแชแล
* อัลบั้ม *
โครงการลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงสาธิตเทศบาลตำบลแชแล
โครงการลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงสาธิตเทศบาลตำบลแชแล
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 149 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2561
เทศบาลตำบลแชแลร่วมกิจกรรมวันปิยะ 23 ตุลาคม 2561
เทศบาลตำบลแชแลร่วมกิจกรรมวันปิยะ 23 ตุลาคม 2561
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมการให้สวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
กิจกรรมการให้สวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมการบริหารงานด้านขยะทั้งระบบในเขตตำบลแชแล
กิจกรรมการบริหารงานด้านขยะทั้งระบบในเขตตำบลแชแล
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2561
โครงการอบรมปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปี 2561
โครงการอบรมปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปี 2561
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมการกลุ่มอาชีพตำบลแชแล
กิจกรรมการกลุ่มอาชีพตำบลแชแล
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมการกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุตำบลแชแล
กิจกรรมการกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุตำบลแชแล
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2561
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 122 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2561
โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2561
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา   ประจำปี  2561
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2561

กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุต
กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุต
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแ
กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 144 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2561
โครงการปลูกดอกดาวเรืองและทานตะวัน
โครงการปลูกดอกดาวเรืองและทานตะวัน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2561
กิจกรรมอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศ
กิจกรรมอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศ
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มีนาคม 2560
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ "จตุรมิตรเกมส์
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 189 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000

กิจกรรม
กิจกรรม "วันปิยมหาราช" 2560
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 323 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม พระราชพิธีพระชาชเพลิงพระบรมศพ  รัชกาลที่9
กิจกรรม พระราชพิธีพระชาชเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่9
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
มอบดอกไม้จันท์ 2560
มอบดอกไม้จันท์ 2560
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 150 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่นจุดเปลี่ยนประเทศไทย
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่นจุดเปลี่ยนประเทศไทย
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 147 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2560
โครงการรวใใจปลูกต้นกล้ายางนาเพื่อเทิดพระเกียรติฯ
โครงการรวใใจปลูกต้นกล้ายางนาเพื่อเทิดพระเกียรติฯ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 156 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
[ 1 ][ 2 ]  >  >>