อัลบั้มภาพ กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแชแล ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุต
กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุต
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแ
กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2561
โครงการปลูกดอกดาวเรืองและทานตะวัน
โครงการปลูกดอกดาวเรืองและทานตะวัน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2561
กิจกรรมอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศ
กิจกรรมอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศ
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มีนาคม 2560
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ "จตุรมิตรเกมส์
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 144 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000

กิจกรรม
กิจกรรม "วันปิยมหาราช" 2560
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 282 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม พระราชพิธีพระชาชเพลิงพระบรมศพ  รัชกาลที่9
กิจกรรม พระราชพิธีพระชาชเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่9
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
มอบดอกไม้จันท์ 2560
มอบดอกไม้จันท์ 2560
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 113 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่นจุดเปลี่ยนประเทศไทย
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่นจุดเปลี่ยนประเทศไทย
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 104 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2560
โครงการรวใใจปลูกต้นกล้ายางนาเพื่อเทิดพระเกียรติฯ
โครงการรวใใจปลูกต้นกล้ายางนาเพื่อเทิดพระเกียรติฯ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 115 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในส
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในส
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กรกฏาคม 2560
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ประจำปี
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ประจำปี
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 100 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2559
กิจกรรมการออกกำลังกาย
กิจกรรมการออกกำลังกาย
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 358 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2559
กิจกรรม
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2559
โครงการประชุมประชาคมชุมชนตำบล ปีงบประมาณ 2560
โครงการประชุมประชาคมชุมชนตำบล ปีงบประมาณ 2560
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 132 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

เทศบาลตำบลแชแล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระ
เทศบาลตำบลแชแล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระ
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 198 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2559
ภาพกิจกรรมการลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภาพกิจกรรมการลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 124 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2559
การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแชแล
การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแชแล
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 140 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2559
กิจกรรมวันเทศบาล
กิจกรรมวันเทศบาล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 147 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ตุลาคม 2559
กิจกรรมจัดดอกไม้พลาสติก  ประจำปี  2559
กิจกรรมจัดดอกไม้พลาสติก ประจำปี 2559
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 149 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กันยายน 2559
[ 1 ][ 2 ]  >  >>