อัลบั้มภาพ โครงการลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงสาธิตเทศบาลตำบลแชแล
* อัลบั้ม *
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในส
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในส
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 141 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กรกฏาคม 2560
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ประจำปี
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ประจำปี
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 140 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2559
กิจกรรมการออกกำลังกาย
กิจกรรมการออกกำลังกาย
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 393 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2559
กิจกรรม
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 111 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2559
โครงการประชุมประชาคมชุมชนตำบล ปีงบประมาณ 2560
โครงการประชุมประชาคมชุมชนตำบล ปีงบประมาณ 2560
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 169 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

เทศบาลตำบลแชแล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระ
เทศบาลตำบลแชแล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระ
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 242 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2559
ภาพกิจกรรมการลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภาพกิจกรรมการลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 202 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2559
การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแชแล
การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแชแล
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 183 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2559
กิจกรรมวันเทศบาล
กิจกรรมวันเทศบาล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 188 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ตุลาคม 2559
กิจกรรมจัดดอกไม้พลาสติก  ประจำปี  2559
กิจกรรมจัดดอกไม้พลาสติก ประจำปี 2559
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 191 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กันยายน 2559

กิจกรรมการส่งเสริมการทำขนมไทย  ประจำปี  2559
กิจกรรมการส่งเสริมการทำขนมไทย ประจำปี 2559
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 143 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ตุลาคม 2559
กิจกรรมแปรรูปจากเสื่อกก  ประจำปี 2559
กิจกรรมแปรรูปจากเสื่อกก ประจำปี 2559
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 194 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
กิจกรรมการเพาะเห็ด  ประจำปี 2559
กิจกรรมการเพาะเห็ด ประจำปี 2559
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 195 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
เทศบาลตำบลแชแล ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
เทศบาลตำบลแชแล ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 481 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤศจิกายน 2558
โครงการต้านภัยหนาว
โครงการต้านภัยหนาว
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 156 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤศจิกายน 2558

โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤศจิกายน 2558
โครงการจิตอาสา เพื่อผู้พิการในชุมชน
โครงการจิตอาสา เพื่อผู้พิการในชุมชน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 145 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมปลูกป่าวันแม่
กิจกรรมปลูกป่าวันแม่
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 287 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2558
โครงการปลูกปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  ปีงบประมาณ 2558
โครงการปลูกปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2558
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 226 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2558
โครงการครอบครัวสัมพันธ์
โครงการครอบครัวสัมพันธ์
(จำนวน 40 รูป ชมแล้ว 390 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2558
  <<  < [ 1 ][ 2 ]