อัลบั้มภาพ กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแชแล
* อัลบั้ม *
กิจกรรมแปรรูปจากเสื่อกก  ประจำปี 2559
กิจกรรมแปรรูปจากเสื่อกก ประจำปี 2559
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 147 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
กิจกรรมการเพาะเห็ด  ประจำปี 2559
กิจกรรมการเพาะเห็ด ประจำปี 2559
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 149 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
เทศบาลตำบลแชแล ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
เทศบาลตำบลแชแล ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 430 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤศจิกายน 2558
โครงการต้านภัยหนาว
โครงการต้านภัยหนาว
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 114 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤศจิกายน 2558
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤศจิกายน 2558

โครงการจิตอาสา เพื่อผู้พิการในชุมชน
โครงการจิตอาสา เพื่อผู้พิการในชุมชน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมปลูกป่าวันแม่
กิจกรรมปลูกป่าวันแม่
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 250 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2558
โครงการปลูกปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  ปีงบประมาณ 2558
โครงการปลูกปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2558
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 185 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2558
โครงการครอบครัวสัมพันธ์
โครงการครอบครัวสัมพันธ์
(จำนวน 40 รูป ชมแล้ว 312 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2558
  <<  < [ 1 ][ 2 ]