อัลบั้มภาพ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
* อัลบั้ม *
การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแชแล
การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแชแล
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 159 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2559
กิจกรรมวันเทศบาล
กิจกรรมวันเทศบาล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 162 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ตุลาคม 2559
กิจกรรมจัดดอกไม้พลาสติก  ประจำปี  2559
กิจกรรมจัดดอกไม้พลาสติก ประจำปี 2559
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 169 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กันยายน 2559
กิจกรรมการส่งเสริมการทำขนมไทย  ประจำปี  2559
กิจกรรมการส่งเสริมการทำขนมไทย ประจำปี 2559
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 123 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ตุลาคม 2559
กิจกรรมแปรรูปจากเสื่อกก  ประจำปี 2559
กิจกรรมแปรรูปจากเสื่อกก ประจำปี 2559
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 171 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000

กิจกรรมการเพาะเห็ด  ประจำปี 2559
กิจกรรมการเพาะเห็ด ประจำปี 2559
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 171 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
เทศบาลตำบลแชแล ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
เทศบาลตำบลแชแล ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 457 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤศจิกายน 2558
โครงการต้านภัยหนาว
โครงการต้านภัยหนาว
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 135 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤศจิกายน 2558
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 109 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤศจิกายน 2558
โครงการจิตอาสา เพื่อผู้พิการในชุมชน
โครงการจิตอาสา เพื่อผู้พิการในชุมชน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 123 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรมปลูกป่าวันแม่
กิจกรรมปลูกป่าวันแม่
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 265 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2558
โครงการปลูกปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  ปีงบประมาณ 2558
โครงการปลูกปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2558
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 203 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2558
โครงการครอบครัวสัมพันธ์
โครงการครอบครัวสัมพันธ์
(จำนวน 40 รูป ชมแล้ว 346 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2558
  <<  < [ 1 ][ 2 ]