อัลบั้มภาพ โครงการลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงสาธิตเทศบาลตำบลแชแล