สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลแชแล เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   
 
    ด้วยเทศบาลตำบลแชแล มีความประสงที่จะจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เนื่องจากปริมาณมูลฝอยและขยะในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นในตำบลแชแล รายละเอียดตามเอกสารประกอบดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2561