สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง โครงการสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยท่าช้าง บ้านเหล่ากกเค็ง ม.9
   
 
    ตามที่เทศบาลตำบลแชแล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยท่าช้าง บ้านเหล่ากกเค็ง ม.9 พื้นผิวจราจร กว้า ง 7 เมตร ยาว 12 เมตร(ตามแบบมาตรงานสะพานกรมทางหลวงชนบท จำนวน 19 แผ่น)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2560