สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลแชแล เรื่อง ซ่อมสร้างผิวพาราแคบซีล วิธี Pavement In-place Recycling สาย อด.3177 บ้านเหล่าหมากบ้า-โนนสะอาด
   
 
    ตามที่เทศบาลตำบลแชแล มีความประสงค์ในการซ่อมสร้างผิวพาราแคบซีล วิธี Pavement In-place Recycling สาย อด.3177 บ้านเหล่าหมากบ้า-โนนสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มกราคม. 2560