สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลแชแล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   
 
    ตามที่เทศบาลตำบลแชแล มีความประสงค์จะก่อสร้างระบบน้ำประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนหินลาด ม. 14 ในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2559