สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ปประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   
 
    ตามที่ เทศบาลตำบลแชแล ไดมีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยายพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) แล้วนั้น จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียดตามเอกสารดาว์นโหลด
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2561