สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
   
 
    ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 24 และ 29 กำหนดให้เจ้าของที่ดิน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลงต่อเจ้าพนักงานประเมิน เทศบาลตำบลแชแล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ณ กองคลัง เทศบาลตำบลแชแล
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2561