สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง ประกวเราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๔ โครงการ (๓ กลุ่มงาน ๓ ตลาด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   
 
    ประกาศเทศบาลตำบลแชแล เรื่องประกวเราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๔ โครงการ (๓ กลุ่มงาน ๓ ตลาด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558