สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตต่อจากตัวเดิมที่เชื่อมต่อ หมู่ ๒ -หมู่ ๗ - หมู่ ๑๔
   
 
    ประกาศเทศบาลตำบลแชแล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตต่อจากตัวเดิมที่เชื่อมต่อ หมู่ ๒ -หมู่ ๗ - หมู่ ๑๔
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558