สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรนิกส์
   
 
    ประกาศเทศบาลตำบลแชแล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรนิกส์
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558