สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนเงิน ม.12
   
 
   

          ด้วยเทศบาลตำบลแชแล มีความประสงค์ จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่  บ้านดอนเงิน ม.12 

          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแชแล  กองคลัง  (งานพัสดุและทรัพย์สิน) ระหว่างวันที่ืท 6  มิถุนายน  2560 - 16 มิถุนายน 2560  ตั้งเวลา 08.30-16.30  น. ในราคาชุดละ 200  บาท

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2560