สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดซื้อ/จัดจ้าง(ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม)
   
 
    ตามที่ เทศบาลตำบลแชแล ได้จัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เป้นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นเอกสารหน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 ธันวาคม 2560