อัลบั้มภาพ "ข้าวทุ่งแชแล"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพสินค้าชุมชน > ข้าวทุ่งแชแล ( ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 )
 
ข้าวตรา "ทุ่งแชแล" โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี "ข้าวรักสุขภาพตำบลแชแล" เพื่อให้คนในชุมชนรักในการกิน ที่อยู่ บ้านเมืองพรึก หมู่ 3 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110 โทร 092-921-4796 097-134-5101 088-740-5441